Besluit mandaat, ondermandaat en -machtiging afdelingshoofden Omgevingsdienst West-Holland

Geldend van 16-05-2014 t/m heden

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland inzake het verlenen van mandaat, ondermandaat en -machtiging aan de afdelingshoofden

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland;

Gelet op:

Besluit:

  • 1. Op grond van het hiervoor genoemde aan hem verleende mandaat aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst West-Holland ondermandaat en -machtiging te verlenen;

  • 2. Het besluit d.d. 27 november 2013, kenmerk 2013144798, inzake het verlenen van ondermandaat aan het Hoofd afdeling Bedrijven van de Omgevingsdienst West-Holland in te trekken;

  • 3. Dat het besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van de bekendmaking.

Leiden, 8 mei 2014

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland,

D.W.M. Eskes

Terug naar begin van de pagina