Besluit aanwijzing ambtenaar Wet op de uitoefening diergeneeskunde

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 13-05-2014 t/m 30-06-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 mei 2014, nr. WJZ/14012058, tot aanwijzing van een ambtenaar op grond van de artikelen 16 en 29 Wet op de uitoefening diergeneeskunde 1990

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 16 en 29 Wet op de uitoefening diergeneeskunde 1990;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaar Wet op de uitoefening diergeneeskunde.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 mei 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina