Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer [...] van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/103236, houdende wijziging van de Regeling geluid milieubeheer

Artikel II

De Regeling geluid milieubeheer zoals deze gold voor het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, blijft van toepassing op onderstaande besluiten, totdat deze besluiten onherroepelijk zijn geworden:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina