Besluit aanwijzing regionale werkgevers- en werknemersorganisaties

Geldend van 08-05-2014 t/m heden

Besluit van de Kamer van Koophandel tot aanwijzing van regionale werkgeversorganisaties onderscheidenlijk regionale werknemersorganisaties in de zin van de Wet op de Kamer van Koophandel

Artikel 1

Als regionale werkgeversorganisaties als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel worden in de door de Kamer van Koophandel vastgestelde regio’s aangewezen:

  • a. de regionale organisaties van de Vereniging VNO-NCW en van de bij de Vereniging VNO-NCW aangesloten organisaties;

  • b. de regionale organisaties van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en van de bij de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland aangesloten organisaties;

  • c. de regionale organisaties van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland en van de bij de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland aangesloten organisaties.

Artikel 2

Als regionale werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel worden in de door de Kamer van Koophandel vastgestelde regio’s aangewezen:

  • a. de regionale organisaties of regionale onderdelen van de Federatie Nederlandse Vakbeweging;

  • b. de regionale organisaties of regionale onderdelen van het Christelijk Nationaal Vakverbond;

  • c. de regionale organisaties of regionale onderdelen van de Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 20 januari 2014

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank

Lid Kamer van Koophandel

P.C. van Staalduinen

Lid Kamer van Koophandel

Terug naar begin van de pagina