Regeling benoeming leden staatscommissie Herijking ouderschap en toekenning vergoeding

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 30-04-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van 28 april 2014, nr. 512297, houdende benoeming van de leden van de staatscommissie Herijking ouderschap en toekenning van een vergoeding aan die leden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voorzitter, tevens lid, van de staatscommissie Herijking ouderschap is:

  • de heer mr. A. Wolfsen, voormalig burgemeester van Utrecht.

 • 2 De andere leden van de staatscommissie Herijking ouderschap zijn:

  • mevrouw prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • mevrouw prof. dr. D.D.M. Braat, hoogleraar Obstetrie & Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

  • mevrouw mr. W.J. Eusman, advocaat te Amsterdam;

  • de heer prof. dr. J. Hermanns, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, thans adviseur jeugdbeleid in H&S Consult;

  • de heer mr. dr. F. Ibili, gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden;

  • de heer mr. M.J.C. Koens, senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;

  • de heer prof. mr. T. Liefaard, hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden;

  • de heer prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

  • mevrouw dr. A. Poortman, universitair hoofddocent Sociologie aan de Universiteit Utrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De staatscommissie wordt bijgestaan door het volgende secretariaat:

 • mevrouw mr. dr. E.C.C. Punselie (secretaris);

 • de heer mr. J. van der Hoeven (adjunct-secretaris).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina