Besluit vaststelling additioneel subsidieplafond (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-05-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 mei 2014, nr. MinBuza-2014.4151, tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 In aanvulling op het subsidieplafond, vermeld in de Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. MinBuza-2013.345221, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds, geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2014 voor subsidieverlening op grond van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving voor activiteiten met betrekking tot de landen Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika een additioneel subsidieplafond van € 1,5 miljoen.

  • 2 Het subsidieplafond, vermeld in het eerste lid, wordt uitgeput in volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat aanvragen voor activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

S.J.H. Smits

Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Terug naar begin van de pagina