Richtlijn voor strafvordering discriminatie

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 26-09-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op discriminatie zoals bedoeld in art. 137c tot en met 137g en art. 429quater WvSr. Het betreft discriminatie door natuurlijke personen of rechtspersonen op basis van verschillende gronden. Afhankelijk van de discriminatiegrond en de daaraan gepaard gaande wettelijk strafmaximum indiceert deze richtlijn een sanctie. Tevens dient een verzwarende invloed uit te gaan van discriminatie die wordt gepleegd in samenhang met een sportevenement en discriminatie die zich kenmerkt door georganiseerd en/of propagandistisch optreden. Ook indien de discriminatie zich richt tegen een slachtoffer dat zich in een afhankelijke situatie bevindt, zoals in het geval van een arbeidsverhouding, dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Gezien de ernst van de delicten wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard. In lichtere zaken kan evenwel eerst een transactie worden aangeboden.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelicten

Wettekst

Basisdelict discriminatie door natuurlijke personen (137c en 137d WvSr.)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Discriminatie zoals bedoeld in art. 137c en 137d WvSr., gepleegd door natuurlijke personen. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard. In lichtere zaken kan evenwel eerst een transactie worden aangeboden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

10 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Georganiseerd en/of propagandistisch optreden

- Geen sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

0 pt

- Er is sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

10 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Afhankelijke situatie

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict discriminatie door natuurlijke personen (137e en 137g WvSr.)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Discriminatie zoals bedoeld in art. 137e en 137g WvSr., gepleegd door natuurlijke personen. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard. In lichtere zaken kan evenwel eerst een transactie worden aangeboden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

7 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Georganiseerd en/of propagandistisch optreden

- Geen sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

0 pt

- Er is sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

10 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Afhankelijke situatie

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict discriminatie door natuurlijke personen (137f en 429quater WvSr.)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Discriminatie zoals bedoeld in art. 137f en 429quater WvSr., gepleegd door natuurlijke personen. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard. In lichtere zaken kan evenwel eerst een transactie worden aangeboden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

5 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Georganiseerd en/of propagandistisch optreden

- Geen sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

0 pt

- Er is sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

10 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Afhankelijke situatie

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict discriminatie door rechtspersonen (137c en 137d WvSr.)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Discriminatie zoals bedoeld in art. 137c en 137d WvSr., gepleegd door rechtspersonen. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

30 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Georganiseerd en/of propagandistisch optreden

- Geen sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

0 pt

- Er is sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

10 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Afhankelijke situatie

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien de rechtspersoon de discriminatie (mede) als doelstelling heeft kan ook aan vervolging voor art. 140 WvSr. worden gedacht. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict discriminatie door rechtspersonen (137e en 137g WvSr.)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Discriminatie zoals bedoeld in art. 137e en 137g WvSr., gepleegd door rechtspersonen. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard. In lichtere zaken kan evenwel eerst een transactie worden aangeboden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

21 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Georganiseerd en/of propagandistisch optreden

- Geen sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

0 pt

- Er is sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

10 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Afhankelijke situatie

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien de rechtspersoon de discriminatie (mede) als doelstelling heeft kan ook aan vervolging voor art. 140 WvSr. worden gedacht. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict discriminatie door rechtspersonen (137f en 429quater WvSr.)

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Discriminatie zoals bedoeld in art. 137f en 429quater WvSr., gepleegd door rechtspersonen. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard. In lichtere zaken kan evenwel eerst een transactie worden aangeboden.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

15 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Georganiseerd en/of propagandistisch optreden

- Geen sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

0 pt

- Er is sprake van georganiseerd of propagandistisch optreden

10 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

Afhankelijke situatie

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Indien de rechtspersoon de discriminatie (mede) als doelstelling heeft kan ook aan vervolging voor art. 140 WvSr. worden gedacht. Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Terug naar begin van de pagina