Besluit naamswijziging agentschap SSC-ICT Den Haag

[Regeling vervallen per 06-02-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 01-05-2014 t/m 31-12-2015

Besluit naamswijziging agentschap SSC-ICT Den Haag

De Minister voor Wonen en Rijksdienst mede namens de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de Regeling Agentschappen,

Besluit tot wijziging van

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2016]

De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: SSC-ICT Haaglanden. Hiermee zal de eerdere tenaamstelling (SSC-ICT Den Haag) komen te vervallen.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit naamswijziging agentschap SSC-ICT Den Haag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2014

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina