Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango

[Regeling vervallen per 01-11-2014.]
Geldend van 19-07-2014 t/m 31-10-2014

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/95432, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot baanonderhoud aan de kruising van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan alsmede de aanleg van de rijbaan Tango bij de Kaagbaan (Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23, eerste en vijfde lid, Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-11-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

 • b. gebruiksjaar 2014: de periode van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014;

 • c. rijbaan Tango: taxibaan ten zuidoosten van de Kaagbaan.

Artikel 2. Vervangende grenswaarden

[Vervallen per 01-11-2014]

 • 1 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol gelden voor het gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  55,26

  (56,26)

  2

  100.475

  472.525

  57,01

  (58,01)

  3

  104.150

  474.925

  58,04

  (59,04)

  4

  106.325

  477.125

  57,86

  (58,86)

  5

  108.875

  478.725

  57,51

  (58,51)

  6

  109.675

  481.125

  59,01

  (60,01)

  7

  107.625

  486.025

  57,36

  (58,36)

  8

  107.725

  489.075

  58,40

  (59,40)

  9

  107.725

  492.100

  56,92

  (57,92)

  10

  108.525

  495.350

  58,76

  (59,76)

  11

  109.175

  498.100

  58,30

  (59,30)

  12

  109.550

  500.725

  57,97

  (58,97)

  13

  110.250

  503.025

  57,04

  (58,04)

  14

  110.775

  500.550

  56,47

  (57,47)

  15

  110.575

  496.725

  57,59

  (58,59)

  16

  111.750

  491.425

  57,56

  (58,56)

  17

  111.825

  487.425

  58,13

  (59,13)

  18

  111.950

  485.275

  62,66

  (63,66)

  19

  113.625

  482.275

  54,48

  (55,48)

  20

  116.175

  481.925

  61,70

  (62,70)

  21

  119.050

  481.900

  57,65

  (58,65)

  22

  122.025

  481.450

  57,44

  (58,44)

  23

  118.800

  481.050

  57,02

  (58,02)

  24

  114.525

  476.925

  57,85

  (58,85)

  25

  116.100

  474.050

  58,15

  (59,15)

  26

  113.575

  472.550

  56,25

  (57,25)

  27

  112.500

  468.500

  56,95

  (57,95)

  28

  112.600

  472.325

  56,58

  (57,58)

  29

  112.525

  475.400

  57,56

  (58,56)

  30

  110.475

  475.250

  60,79

  (61,79)

  31

  108.600

  475.075

  58,60

  (59,60)

  32

  110.150

  471.075

  58,59

  (59,59)

  33

  106.800

  471.150

  56,21

  (57,21)

  34

  103.400

  472.225

  56,82

  (57,82)

  35

  98.400

  470.300

  56,41

  (57,41)

 • 2 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol gelden voor het gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,10

  (53,10)

  2

  104.150

  474.925

  49,54

  (50,54)

  3

  105.750

  476.600

  47,12

  (48,12)

  4

  108.875

  478.725

  49,35

  (50,35)

  5

  108.025

  485.875

  51,73

  (52,73)

  6

  108.350

  492.100

  51,42

  (52,42)

  7

  108.525

  495.350

  49,48

  (50,48)

  8

  109.275

  501.750

  48,07

  (49,07)

  9

  109.675

  504.850

  46,47

  (47,47)

  10

  110.825

  504.425

  47,16

  (48,16)

  11

  110.775

  500.550

  48,39

  (49,39)

  12

  110.575

  496.725

  49,62

  (50,62)

  13

  110.600

  494.400

  50,43

  (51,43)

  14

  110.175

  488.550

  52,19

  (53,19)

  15

  118.825

  481.650

  52,29

  (53,29)

  16

  120.250

  481.500

  51,16

  (52,16)

  17

  118.825

  481.350

  52,27

  (53,27)

  18

  111.000

  476.350

  51,64

  (52,64)

  19

  109.175

  474.600

  49,75

  (50,75)

  20

  110.750

  471.600

  50,45

  (51,45)

  21

  115.875

  468.125

  46,73

  (47,73)

  22

  111.800

  467.525

  47,49

  (48,49)

  23

  109.500

  468.025

  49,80

  (50,80)

  24

  106.000

  471.050

  47,40

  (48,40)

  25

  100.475

  472.525

  47,97

  (48,97)

Artikel 3. Vrijstellingen

[Vervallen per 01-11-2014]

 • 1 Gedurende de periode van 5 mei 2014 tot en met 25 mei 2014 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege het groot onderhoud aan de kruising van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan, wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 2 Gedurende de periode van 2 juni 2014 tot en met 22 juni 2014 en van 25 augustus 2014 tot en met 28 september 2014 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege de aanleg van rijbaan Tango wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

  • a. starts van en landingen op baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan);

  • b. landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 3 Het gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor landingen, als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen voor landingen beschikbaar of bruikbaar is. Het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts als bedoeld in het tweede lid, kan slechts plaatsvinden indien de Polderbaan niet beschikbaar is of de Polderbaan en Zwanenburgbaan niet bruikbaar zijn omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21 van de Aeronautical Information Publication, versie 3 april 2014, op deze banen worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 5 mei 2014 en vervalt op 1 november 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina