Besluit vaststelling beeldenaar Nederlandse nationale zijde twee-euromunt met beeltenis Koning Willem-Alexander en Prinses Beatrix

Geldend van 22-05-2014 t/m heden

Besluit van 24 maart 2014, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de Nederlandse nationale zijde van de munt van twee euro met de beeltenis van Koning Willem-Alexander en Prinses Beatrix

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 19 maart 2014, FM/2014/0506 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 3, eerst lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de Nederlandse nationale zijde van de munt van twee euro die in 2014 wordt uitgegeven ter herinnering aan het afscheid van de voormalig vorstin is, overeenkomstig onderstaande afbeelding, in de kern binnen de ring met twaalf sterren: Onze beeltenis met op de achtergrond gedeeltelijk zichtbaar de beeltenis van Prinses Beatrix met het omschrift «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN

  Bijlage 253591.png

  BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN, het teken van de Munt

  Bijlage 253592.png

  , het jaartal 2014 en het teken van de Muntmeester

  Bijlage 253593.png

  »:

  Bijlage 253594.png

  .

 • 2 Het randschrift van de twee-euromunt is «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 maart 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtste april 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina