Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2013

Geldend van 25-03-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 maart 2014, nr. WJZ / 14035672, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2013 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2013)

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land < 6 MW

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWpen ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomass co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW, wind op land < 6 meer vollasturen

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b

Waterkracht nieuw en renovatie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW, wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm?

€ 0 per Nm

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,261 per Nm?

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 11,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid, onderdelen a, b en c

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,261 per Nm

€ 0 per GJ

Artikel 41, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,261 per Nm

€ 0 per GJ

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting (WKK)

€ 11,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 11,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

€ 15,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 8,9 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 15,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 8,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (WKK)

€ 11,0 per GJ

€ 0 per GJ

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H. G. J. Kamp

Terug naar begin van de pagina