Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie

Geldend van 27-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 maart 2014, IVenJ491926, tot aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren bij de Inspectie Veiligheid en Justitie (Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie)

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

Terug naar begin van de pagina