Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland

Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 maart 2014, kenmerk 331490-117789- MC, houdende aanwijzing van de instantie voor het aanleveren van informatie over de kwaliteit van verleende zorg

Naar boven