Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-03-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 7 maart 2014 houdende vaststelling van een gebied waar infectieuze coryza is uitgebroken en wordt bestreden (Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2014)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012;

Gehoord de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 7 maart 2014 de aanwezigheid van infectieuze coryza bij pluimvee vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2014.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 7 maart 2014

B.J. Krouwel

voorzitter

Bijlage bij het Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2014

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 253368.png
Terug naar begin van de pagina