Jeugdwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9.2

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

  1. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
    Artikel 60
Terug naar begin van de pagina