Jeugdwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.1.5

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Jeugdwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 3b
 2. Jeugdwet
  Artikelen: 2.2, 2.7
 3. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 48g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling Jeugdwet
  Bijlage 2
Terug naar begin van de pagina