Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014

[Regeling vervallen per 01-11-2014.]
Geldend van 02-04-2014 t/m 31-10-2014

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 maart 2014 nr. IENM/BSK-2014/50639, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 en aansluitend groot baanonderhoud aan de Polderbaan (Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23, eerste en vijfde lid, Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-11-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. NSS: Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag;

 • b. gebruiksjaar 2014: de periode van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014;

 • c. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Artikel 2. Vervangende grenswaarden

[Vervallen per 01-11-2014]

 • 1 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden voor gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde

  in geval van buitengewone

  weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  55,98

  (56,98)

  2

  100.475

  472.525

  57,69

  (58,69)

  3

  104.150

  474.925

  58,75

  (59,75)

  4

  106.325

  477.125

  58,27

  (59,27)

  5

  108.875

  478.725

  57,97

  (58,97)

  6

  109.675

  481.125

  57,75

  (58,75)

  7

  107.625

  486.025

  57,26

  (58,26)

  8

  107.725

  489.075

  58,32

  (59,32)

  9

  107.725

  492.100

  56,86

  (57,86)

  10

  108.525

  495.350

  58,73

  (59,73)

  11

  109.175

  498.100

  58,31

  (59,31)

  12

  109.550

  500.725

  58,00

  (59,00)

  13

  110.250

  503.025

  57,08

  (58,08)

  14

  110.775

  500.550

  56,48

  (57,48)

  15

  110.575

  496.725

  57,57

  (58,57)

  16

  111.750

  491.425

  57,59

  (58,59)

  17

  111.825

  487.425

  58,12

  (59,12)

  18

  111.950

  485.275

  62,63

  (63,63)

  19

  113.625

  482.275

  54,33

  (55,33)

  20

  116.175

  481.925

  59,77

  (60,77)

  21

  119.050

  481.900

  57,90

  (58,90)

  22

  122.025

  481.450

  57,76

  (58,76)

  23

  118.800

  481.050

  57,21

  (58,21)

  24

  114.525

  476.925

  57,55

  (58,55)

  25

  116.100

  474.050

  57,88

  (58,88)

  26

  113.575

  472.550

  55,47

  (56,47)

  27

  112.500

  468.500

  56,31

  (57,31)

  28

  112.600

  472.325

  55,58

  (56,58)

  29

  112.525

  475.400

  57,00

  (58,00)

  30

  110.475

  475.250

  57,25

  (58,25)

  31

  108.600

  475.075

  58,82

  (59,82)

  32

  110.150

  471.075

  56,92

  (57,92)

  33

  106.800

  471.150

  56,88

  (57,88)

  34

  103.400

  472.225

  57,31

  (58,31)

  35

  98.400

  470.300

  57,17

  (58,17)

 • 2 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden voor gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde

  in geval van buitengewone

  weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,97

  (53,97)

  2

  104.150

  474.925

  50,40

  (51,40)

  3

  105.750

  476.600

  47,88

  (48,88)

  4

  108.875

  478.725

  47,62

  (48,62)

  5

  108.025

  485.875

  51,68

  (52,68)

  6

  108.350

  492.100

  51,42

  (52,42)

  7

  108.525

  495.350

  49,48

  (50,48)

  8

  109.275

  501.750

  48,09

  (49,09)

  9

  109.675

  504.850

  46,51

  (47,51)

  10

  110.825

  504.425

  47,18

  (48,18)

  11

  110.775

  500.550

  48,40

  (49,40)

  12

  110.575

  496.725

  49,63

  (50,63)

  13

  110.600

  494.400

  50,43

  (51,43)

  14

  110.175

  488.550

  52,16

  (53,16)

  15

  118.825

  481.650

  52,46

  (53,46)

  16

  120.250

  481.500

  51,34

  (52,34)

  17

  118.825

  481.350

  52,43

  (53,43)

  18

  111.000

  476.350

  46,97

  (47,97)

  19

  109.175

  474.600

  45,56

  (46,56)

  20

  110.750

  471.600

  45,59

  (46,59

  21

  115.875

  468.125

  44,20

  (45,20)

  22

  111.800

  467.525

  44,33

  (45,33)

  23

  109.500

  468.025

  45,31

  (46,31)

  24

  106.000

  471.050

  46,09

  (47,09)

  25

  100.475

  472.525

  48,82

  (49,82)

Artikel 3. Vrijstellingen NSS en groot baanonderhoud

[Vervallen per 01-11-2014]

 • 1 Gedurende de periode van 10 maart tot en met 21 april 2014 dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS en aansluitend groot baanonderhoud wordt dagelijks tussen 23.00 uur en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

  • a. starts van baan 36C en landingen op baan 18C (Zwanenburgbaan);

  • b. starts van baan 18L en landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).

 • 2 Gedurende de periode van groot baanonderhoud aan de Polderbaan van 1 april 2014 tot en met 21 april 2014 kan het gebruik van de Aalsmeerbaan als bedoeld in het eerste lid slechts plaatsvinden indien de beschikbaar gestelde Kaagbaan niet bruikbaar is omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21 van de Aeronautical Information Publication, versie 6 maart 2014, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

 • 3 Gedurende de periode van 10 maart tot en met 21 april 2014 dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS en aansluitend groot baanonderhoud wordt dagelijks voor het gehele etmaal vrijstelling verleend van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op de kaarten 1/21 en 2/21.

Artikel 4. Vrijstellingen NSS

[Vervallen per 01-11-2014]

 • 1 Onverminderd artikel 3, eerste lid, wordt gedurende de periode van 23 maart 2014, 23.00 uur, tot en met 26 maart 2014, 6.00 uur, dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur tevens vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

  • a. starts van baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan), alsmede baan 04 en baan 22 (Schiphol-Oostbaan);

  • b. landingen op baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan), baan 24 (Kaagbaan) alsmede baan 04 en baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde vrijstellingen gelden eveneens gedurende een andere periode aansluitend op de in die leden bedoelde periode indien dit vanwege de NSS naar het oordeel van de Luchtverkeersleiding Nederland noodzakelijk is.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2014.

 • 2 Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 november 2014.

 • 3 Zij blijft van toepassing op grenswaarden en vrijstellingen die voor de intrekking ingevolge de regeling hebben gegolden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina