Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2014

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017.]
Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 12-12-2014 t/m 01-03-2017

Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden en aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied 2014

De Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5.10, eerste en tweede lid, van de Wet Luchtvaart en de artikelen 1a, derde lid, 8 en 45, vierde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AMC: Airspace Management Cell;

 • AMC-Manageable Area: luchtruim dat enerzijds voor militaire en anderzijds voor civiele activiteiten kan worden gebruikt;

 • burgerluchtverkeer: alle luchtvaartactiviteiten van burgerluchtvaartuigen;

 • militair luchtverkeer: vluchten uitgevoerd onder militair gezag;

 • NOTAM: Notice to Airmen, een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd via een communicatienetwerk voor luchtverkeersdiensten met inlichtingen over de instelling, toestand, of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering daarvan tijdig kennis nemen;

 • UAS: Unmanned Aircraft System.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in de volgende gebieden:

  • a. EHP 25 (Kasteel Drakensteijn)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°11'08.00"N 005°12'30.00"E;

   52°12'22.00"N 005°17'15.00"E;

   52°11'21.00"N 005°17'56.00"E;

   52°10'09.00"N 005°13'11.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 2000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd;

  • b. EHP 26 (Koninklijke paleizen en regeringsgebouwen)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°03'43.00"N 004°18'20.00"E;

   52°06'25.00"N 004°24'20.00"E;

   52°07'37.00"N 004°26'03.00"E;

   52°08'36.00"N 004°23'50.00"E;

   52°05'17.00"N 004°16'27.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 2000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd;

  • c. EHP 26A (Scheveningen)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°06'26.46"N 004°16'38.89"E;

   52°07'10.98"N 004°18'05.07"E;

   52°06'47.72"N 004°19'48.69"E;

   52°05'58.33"N 004°17'58.83"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 2000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd;

  • d. EHR 3 (Oldebroek)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°23'00.00"N 005°50'00.00"E;

   52°21'30.00"N 005°52'30.00"E;

   52°24'30.00"N 006°01'00.00"E;

   52°27'00.00"N 006°00'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 3000 ft AMSL, dagelijks van 00.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd.

 • 2 Behoudens toestemming van AOCS NM is burgerluchtverkeer verboden in de volgende gebieden op maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd en op vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd of incidenteel op per NOTAM bekendgemaakte andere hoogten, dagen en tijden:

  • a. EHR 3A (Oldebroek)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°23'00.00"N 005°50'00.00"E;

   52°21'30.00"N 005°52'30.00"E;

   52°24'30.00"N 006°01'00.00"E;

   52°27'00.00"N 006°00'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van 3000 ft AMSL tot FL 185;

  • b. EHR 4 (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°10'12.59"N 004°46'21.14"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°07'01.98"N 004°56'02.41"E;

   53°11'00.00"N 004°51'24.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot FL 065;

  • c. EHR 4B (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°09'43.06"N 005°06'58.79"E;

   53°02'40.00"N 005°15'00.00"E;

   52°58'09.00"N 005°06'22.00"E;

   53°07'01.98"N 004°56'02.41"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 4000 ft AMSL;

  • d. EHR 4C (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°02'40.00"N 005°15'00.00"E;

   52°52'40.00"N 005°21'30.00"E;

   52°51'30.00"N 005°15'30.00"E;

   52°59'05.07"N 005°08'08.93"E;

   terug naar beginpunt;

   van 1000 ft AMSL tot 2000 ft AMSL;

  • e. het gebied, begrensd door een lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°10'12.59"N 004°46'21.14"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 1500 ft AMSL;

  • f. EHR 4F (Vliehors)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°21'58.90"N 004°40'44.58"E;

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   tot 5000 ft AMSL;

  • g. EHR 8 (Den Helder)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°57'42.00"N 004°44'25.00"E;

   52°52'00.00"N 004°43'00.00"E;

   52°47'00.00"N 004°41'00.00"E;

   52°45'00.00"N 004°32'00.00"E;

   52°46'30.00"N 004°26'00.00"E;

   52°49'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°02'59.00"N 004°40'46.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot FL 065;

  • h. EHR 9 (Harskamp)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°11'30.00"N 005°47'00.00"E;

   52°09'30.00"N 005°52'50.00"E;

   52°07'30.00"N 005°52'50.00"E;

   52°06'40.00"N 005°45'45.00"E;

   52°09'20.00"N 005°44'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 5900 ft AMSL;

  • i. EHD 61 (Arnhemse Heide)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 300 meter vanuit positie 52°02'29.00"N 005°55'04.00"E;

   tot 1000 ft AMSL;

  • j. het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 51°43'42.00"N 005°41'33.00"E;

   tot 1000 ft AMSL;

  • k. EHD 63 (Riel)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 51°30'00.00"N 004°59'47.00"E;

   tot 1000 ft AMSL.

 • 3 Behoudens toestemming van AOCS NM is burgerluchtverkeer verboden in de volgende gebieden gedurende de dagen en tijden die telkens per NOTAM worden bekendgemaakt:

  • a. EHR 1A (De Peel A)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 6,5 nautische mijlen vanuit positie 51°31'02.20"N 005°51'20.30"E;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 195;

  • b. EHR 1B (De Peel B)

   het gebied, begrensd door de volgende posities en hoogten:

   van positie

   51°31'11.56"N 006°01'44.49"E;

   51°20'00.00"N 006°02'09.00"E;

   51°15'10.00"N 005°57'00.00"E;

   51°15'20.00"N 005°48'50.00"E;

   51°20'00.00"N 005°42'08.95"E;

   51°28'01.84"N 005°42'08.95"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 6,5 nautische mijlen vanuit positie 51°31'02.20"N 005°51'20.30"E) terug naar beginpunt;

   van 1200 ft AMSL tot 2500 ft AMSL;

  • c. EHR 2 (Marnewaard)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°24'41.00"N 006°14'09.00"E;

   53°25'33.00"N 006°14'56.00"E;

   53°26'02.00"N 006°19'55.00"E;

   53°24'09.00"N 006°20'08.00"E;

   53°24'03.00"N 006°15'16.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van 11.700 ft AMSL;

  • d. EHR 2A (Marnewaard A)

   een gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°25'21.12"N 006°28'46.39"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°23'00.00"N 006°16'00.00"E) naar

   53°23'07.98"N 006°29'21.48"E;

   53°15'16.66"N 006°12'35.42"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°23'00.00"N 006°16'00.00"E) naar

   53°23'59.32"N 006°02'44.44"E;

   terug naar beginpunt;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 195;

  • e. EHR 2B (Marnewaard B)

   een gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°25'17.00"N 006°27'25.00"E;

   53°23'32.00"N 005°54'26.00"E;

   53°23'00.00"N 005°51'30.00"E;

   53°10'00.00"N 006°02'00.00"E;

   53°09'59.77"N 006°04'17.14"E;

   53°24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   53°27'28.28"N 006°40'32.88"E;

   53°25'21.12"N 006°28'46.39"E;

   terug naar beginpunt;

   van 1200 ft AMSL tot 2500 ft AMSL;

  • f. EHR 2C (Marnewaard C)

   een gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°27'49.00"N 006°45'16.00"E;

   53°26'42.00"N 006°52'08.00"E;

   53°21'12.00"N 006°52'24.00"E;

   53°14'58.00"N 006°23'59.00"E;

   53°09'57.00"N 006°20'03.00"E;

   53°09'59.77"N 006°04'17.14"E;

   53°24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   53°27'28.28"N 006°40'32.88"E;

   terug naar beginpunt;

   van 1200 ft AMSL tot 2500 ft AMSL;

  • g. EHR 8A (Den Helder)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°57'42.00"N 004°44'25.00"E;

   52°52'00.00"N 004°43'00.00"E;

   52°47'00.00"N 004°41'00.00"E;

   52°45'00.00"N 004°32'00.00"E;

   52°46'30.00"N 004°26'00.00"E;

   52°49'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°02'59.00"N 004°40'46.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 065 tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • h. EHR 50 (Marne, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1,7 nautische mijl vanuit positie 53°23'30.60"N 006°15'28.05"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • i. EHR 51 (De Haar, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 0,875 nautische mijl vanuit positie 52°56'46.34"N 006°31'16.75"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • j. EHR 52 (Havelte, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°48'07.33"N 006°10'31.07"E;

   52°49'03.91"N 006°12'59.85"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1,2 nautische mijl vanuit positie 52°48'03.00"N 006°14'02.88"E) naar

   52°46'55.12"N 006°14'41.94"E;

   52°46'20.04"N 006°11'56.22"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°47'16.59"N 006°11'23.62"E) terug naar beginpunt;

   tot 600 ft AMSL;

  • k. EHR 53 (Beekhuizerzand, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°19'54.77"N 005°40'28.68"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • l. EHR 54 (Ermelosche Heide, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1,06 nautische mijl vanuit positie 52°17'24.07"N 005°40'49.93"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • m. EHR 55A (Vlasakkers, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°08'55.83"N 005°17'47.18"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°08'15.77"N 005°18'59.60"E) naar

   52°07'22.59"N 005°18'14.73"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 600 ft AMSL;

  • n. EHR 55B (Vlasakkers, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°07'22.59"N 005°18'14.73"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 1 nautische mijl vanuit positie 52°08'15.77"N 005°18'59.60"E) naar

   52°08'55.83"N 005°17'47.18"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 600 ft AMSL;

   de EHR 55B kan niet gelijktijdig worden geactiveerd met zweefvliegactiviteiten op Soesterberg;

  • o. EHR 56 (Leusderheide, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1,2 nautische mijl vanuit positie 52°06'22.27"N 005°20'28.78"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • p. EHR 57 (Rucphense Heide, UAS)

   het gebied, begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 1 nautische mijl vanuit positie 51°30'43.29"N 004°32'11.25"E;

   tot 600 ft AMSL;

  • q. EHD 41A

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 003°45'00.00"E;

   53°13'00.00"N 003°45'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   tot FL 055;

  • r. EHD 41B

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 003°37'00.00"E;

   53°13'00.00"N 003°37'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 003°45'00.00"E;

   53°05'00.00"N 003°45'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   tot FL 055;

  • s. EHD 41C

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°13'00.00"N 004°10'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 004°18'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°18'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   tot FL 055;

  • t. EHD 41D

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°05'00.00"N 003°45'00.00"E;

   53°13'00.00"N 003°45'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°13'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   langs de parallel terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • u. EHD 42

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 006°06'26.00"E;

   53°51'06.00"N 006°13'58.00"E;

   53°37'38.00"N 005°06'00.00"E;

   53°36'00.00"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660;

  • v. EHD 49 (Breezanddijk)

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°01'03.00"N 005°12'32.00"E;

   52°53'45.00"N 005°16'00.00"E;

   52°53'29.00"N 005°11'11.00"E;

   52°48'39.00"N 005°10'16.00"E;

   52°48'47.00"N 005°07'33.00"E;

   52°50'53.00"N 005°07'49.00"E;

   52°56'00.00"N 005°03'33.00"E;

   terug naar beginpunt;

   tot 19.500 ft AMSL of een andere in de NOTAM aan te geven hoogte.

 • 4 De volgende gebieden zijn AMC Manageable Areas van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 24.00 uur lokale tijd en op vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd of incidenteel op andere per NOTAM bekendgemaakte hoogten, dagen en tijden. Indien deze gebieden binnen de gestelde tijden zijn geactiveerd door de AMC, is burgerluchtverkeer aldaar verboden, behoudens toestemming van AOCS NM:

  • a. EHR 4A (Vliehors) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°10'12.59"N 004°46'21.14"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°07'01.98"N 004°56'02.41"E;

   53°11'00.00"N 004°51'24.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 065 tot FL 285;

  • b. EHR 4E (Vliehors) AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door een lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   53°30'00.00"N 004°20'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 005°10'00.00"E;

   53°16'44.82"N 005°10'00.00"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) terug naar beginpunt;

   van 10.000 ft AMSL tot FL 285;

  • c. TRA 10 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°33'38.00"N 006°36'24.00"E;

   53°31'22.00"N 006°40'20.00"E;

   53°30'15.00"N 006°44'30.00"E;

   53°24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   52°48'02.89"N 005°17'10.78"E;

   52°43'30.00"N 004°33'40.00"E;

   52°45'25.00"N 004°28'03.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 095 tot FL 285;

  • d. TRA 10A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°33'38.00"N 006°36'24.00"E;

   53°31'22.00"N 006°40'20.00"E;

   53°30'15.00"N 006°44'30.00"E;

   53º24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   52°48'02.89"N 005°17'10.78"E;

   52°43'30.00"N 004°33'40.00"E;

   52°45'25.00"N 004°28'03.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • e. TRA 10B AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°33'38.00"N 006°36'24.00"E;

   53°31'22.00"N 006°40'20.00"E;

   53°30'15.00"N 006°44'30.00"E;

   53º24'37.00"N 006°36'30.00"E;

   52°48'02.89"N 005°17'10.78"E;

   52°43'30.00"N 004°33'40.00"E;

   52°45'25.00"N 004°28'03.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   met de klok mee met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 065 tot FL 095;

  • f. TRA 12 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°29'49.54"N 004°48'23.54"E;

   51°51'20.13"N 005°01'57.73"E;

   51°58'55.00"N 005°17'42.00"E;

   52°00'04.00"N 005°31'16.00"E;

   51°56'22.00"N 005°47'00.00"E;

   51°50'02.07"N 005°57'31.88"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   51°14'45.88"N 006°04'54.01"E;

   51°15'20.98"N 005°33'24.80"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   51°16'54.02"N 005°26'29.97"E;

   51°26'02.91"N 005°06'10.21"E;

   langs de Nederlands-Belgische grens naar

   51°26'52.00"N 005°00'18.06"E;

   langs de parallel naar

   51°26'52.00"N 004°49'24.66"E;

   langs de Nederlands-Belgische grens terug naar beginpunt;

   van FL 095 tot FL 285;

  • g. TRA 12A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°38'28.12"N 004°53'49.03"E;

   51°51'20.13"N 005°01'57.73"E;

   51°58'55.00"N 005°17'42.00"E;

   52°01'10.99"N 005°44'45.29"E;

   51°50'41.85"N 006°02'17.96"E;

   langs de Nederlands-Duitse grens naar

   51°14'45.88"N 006°04'54.01"E;

   51°14'54.61"N 005°57'44.46"E;

   51°15'38.94"N 005°53'10.31"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • h. EHD 01 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°00'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • i. EHD 01A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°00'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • j. EHD 02 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   54°30'00.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • k. EHD 02A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   55°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   55°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   54°30'00.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • l. EHD 03 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • m. EHD 03A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 004°32'09.45"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • n. EHD 04 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • o. EHD 04A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • p. EHD 05 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 006°30'00.00"E;

   54°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • q. EHD 05A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°30'00.00"N 006°30'00.00"E;

   54°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • r. EHD 06 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • s. EHD 06A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°05'04.96"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • t. EHD 07 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   53°19'43.93"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • u. EHD 07A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 004°46'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   53°26'24.00"N 005°10'00.00"E;

   53°22'29.07"N 004°52'20.47"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   53°19'43.93"N 004°46'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • v. EHD 08 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • w. EHD 08A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°00'00.00"N 005°34'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°00'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°40'00.00"N 006°30'00.00"E;

   53°30'00.00"N 005°34'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • x. EHD 09 AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   53°19'43.39"N 004°46'00.00"E;

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°03'20.00"N 003°44'00.00"E;

   53°27'54.91"N 003°36'56.03"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot FL 285;

  • y. EHD 09A AMC-Manageable Area

   het gebied, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°30'00.00"N 003°38'44.30"E;

   langs de parallel naar

   53°30'00.00"N 004°46'00.00"E;

   53°19'43.39"N 004°46'00.00"E;

   53°19'39.51"N 004°46'10.31"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 8 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   langs de parallel naar

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   tegen de klok in met een boog (straal van 12 nautische mijlen vanuit positie 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°11'06.00"N 004°38'07.51"E;

   53°09'17.00"N 004°40'28.00"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   52°48'19.15"N 004°21'00.00"E;

   53°03'20.00"N 003°44'00.00"E;

   53°27'54.91"N 003°36'56.03"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 285 tot FL 660;

  • z. CBA SEA 1 AMC-Manageable Area

   het Nederlandse deel van het gebied wordt begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   54°57'30.00"N 005°02'34.82"E;

   langs de parallel naar

   54°57'30.00"N 006°30'00.00"E;

   langs de parallel naar

   54°57'30.00"N 007°36'59.07"E;

   53°54'12.87"N 006°55'25.40"E;

   53°50'01.91"N 006°30'00.00"E;

   53°32'30.00"N 004°49'39.38"E;

   langs de parallel naar

   53°32'30.00"N 003°45'37.54"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 055 tot een in de NOTAM aan te geven maximum van FL 660.

  • aa. EB TRA N B AMC-Manageable area

   het Nederlandse deel van de grotendeels in België gelegen TRA Noord B wordt begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°26'00.00"N 005°04'00.00"E;

   langs de Nederlands-Belgische grens naar

   51°16'00.00"N 005°27'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

   van FL 095 tot FL 660.

 • 5 In de gebieden EHR 4, EHR 4B en EHR 4C is militair luchtverkeer, voor zover voor de militaire oefeningen noodzakelijk, vrijgesteld van het verbod betreffende laagvliegen, neergelegd in paragraaf SERA.5005, onderdeel f, onder 2, van verordening (EU) nr. 923/2012.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

 • 1 Het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a (gebied EHP 25), is niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid;

  • b. luchtvaartuigen die worden gebruikt ten behoeve van het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, staatshoofden en ministers;

  • c. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties, en

  • d. burgerluchtvaartuigen die ontheffing hebben gekregen van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 2 Het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen b (gebied EHP 26) en c (gebied EHP 26A), is niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid;

  • b. luchtvaartuigen die worden gebruikt ten behoeve van het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, staatshoofden en ministers;

  • c. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties;

  • d. ambulancevluchten voor het Medisch Centrum Haaglanden Westeinde in Den Haag, en

  • e. burgerluchtvaartuigen die ontheffing hebben gekregen van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 3 Het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel d (gebied EHR 3), is niet van toepassing op:

  • a. luchtvaartuigen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid, en

  • b. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams en het vervoer van slachtoffers of voor zoek- en reddingsacties.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

 • 1 Als gebied met beperkingen ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van het militaire valschermspringen van grote hoogte zonder grondzicht wordt aangewezen het gebied EHR 58 (Regte Heide), begrensd door de lijn die de cirkel vormt met een straal van 2 nautische mijlen vanuit positie 51°30'45.00"N 005°01'40.00"E; tot 18.500 ft AMSL.

 • 2 De EHR 58, genoemd in het eerste lid, wordt per NOTAM geactiveerd.

 • 3 Indien de EHR 58 actief is, is voor het uitvoeren van vluchten met luchtvaartuigen binnen dit gebied een klaring van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van de militaire luchthaven Gilze-Rijen of van AOCS NM vereist.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

 • 1 De hierna genoemde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de militaire oefeningen in de volgende gebieden:

  • a. de Commandant Zeestrijdkrachten voor de gebieden EHD 41A, EHD 41B, EHD 41C, EHD 41D, EHR 8 en EHR 8A;

  • b. de Commandant Landstrijdkrachten voor de gebieden EHD 49, EHR 2, EHR 3, EHR 3A, EHR 9, EHR 50, EHR 51, EHR 52, EHR 53, EHR 54, EHR 55A, EHR 55B, EHR 56 en EHR 57;

  • c. de Commandant Luchtstrijdkrachten voor de gebieden CBA SEA 1, EB TRA N B, EHD 01, EHD 01A, EHD 02, EHD 02A, EHD 03, EHD 03A, EHD 04, EHD 04A, EHD 05, EHD 05A, EHD 06, EHD 06A, EHD 07, EHD 07A, EHD 08, EHD 08A, EHD 09, EHD 09A, EHD 42, EHD 61, EHD 62, EHD 63, EHR 1A, EHR 1B, EHR 2A, EHR 2B, EHR 2C, EHR 4, EHR 4A, EHR 4B, EHR 4C, EHR 4D, EHR 4E, EHR 4F EHR 58, TRA 10, TRA 10A, TRA 10B, TRA 12 en TRA 12A.

 • 2 Mede ten behoeve van de uitgifte van NOTAMs worden door de autoriteiten, genoemd in het eerste lid, coördinatoren aangewezen.

 • 3 Naar de vorengenoemde gebieden kan worden verwezen met de lettercijfercombinatie die boven de beschrijving is gesteld.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 maart 2014.

 • 2 Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 6 maart 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 6 maart 2014.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 14-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 02-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 februari 2014

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld.

Naar boven