Regeling bezoldigingscomponenten WNT

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk2014-0000104920
IdentificatienummerBWBR0034879
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 1.9, Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit vaststelling Beleidsregels toepassing WNT 2014 en wijziging Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT (vaststelling normenkader WNT 2014)
    Bijlage: Bijlage
  2. Besluit vaststelling beleidsregels toepassing WNT 2013
    Bijlage: Deze bijlage behoort bij het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Beleidsregels toepassing WNT 2013)
Terug naar begin van de pagina