Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband [...] 1 januari 2013 en in verband met splitsing van een gemeente

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geldend van 28-02-2014 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 januari 2014, nr. DUO/OND/ODS-2013/45456 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2013 en in verband met splitsing van gemeenten in twee delen (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2013 en in verband met splitsing van een gemeente)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde en vijfde lid, en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2018]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Stichtingsnorm

Opheffingsnorm

Dongen

0766

222

131

Goeree-Overflakkee

1924

200

55

Molenwaard

1927

200

Zie artikel 2

Putten

0273

200

76

Schagen

0441

200

72

Zuidplas

1892

205

123

Artikel 2. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2018]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeente worden de navolgende opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Molenwaard

Graafstroom/Liesveld

61

Nieuw Lekkerland

149

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2018]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2014.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2018.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2013 en in verband met splitsing van een gemeente.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina