Besluit tot digitale vervanging van archiefbescheiden (2014)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, van 2 januari 2014, nr. 2013 DB / 13133673 tot digitale vervanging van archiefbescheiden

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en op basis van de Archiefregeling artikel 26b;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De volgende archiefbescheiden, routinematig, digitaal te vervangen:

    • a. archiefbescheiden die zijn opgenomen in het informatiesysteem Domus en die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan of

    • b. archiefbescheiden die zullen worden vervangen of opgemaakt gedurende de periode van één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Artikel 3

De wijze waarop vervanging geschiedt, is vastgelegd in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden van het Ministerie van Economische Zaken dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage van dit besluit: het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ligt ter inzage bij de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken.

Den Haag, 2 januari 2014

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

R. Dolman,

Wnd. Directeur Bedrijfsvoering.

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken.]

Terug naar begin van de pagina