Wijzigingsregeling Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden [...] met invoering promoveren en degraderen gedetineerden

Geldend van 01-03-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 februari 2014 houdende wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de invoering van promoveren en degraderen van gedetineerden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 13, derde lid, en 15, zesde lid, van de Penitentiaire beginselenwet;

Gezien het advies van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming van 14 augustus 2013, kenmerk RSJ/101/1762/2013/DK/CK;

Besluit:

Artikel II

Op het moment van inwerkingtreding van de regeling wordt geacht een besluit tot promotie te zijn genomen voor de gedetineerde:

  • a. die voor inwerkingtreding van de regeling een persoonlijk plan heeft opgesteld om te stoppen met criminaliteit waaruit zijn motivatie voor en betrokkenheid met zijn re-integratie blijkt, of

  • b. die een gedragsinterventie volgt welke wordt opgenomen in zijn detentie- en re-integratieplan.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina