Besluit vaststelling selectielijst Stichting Participatiefonds over de periode vanaf 1995

Geldend van 16-02-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Stichting Participatiefonds over de periode vanaf 1995

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2014

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina