Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensiestaf 2013

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 20-02-2014 t/m 31-12-2021

Artikel 1. De Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Aan de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het Subtaakbesluit Defensiestaf 2013 tot het werkterrein van de Defensiestaf behoren.

Artikel 2. De Defensiestaf

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

 • 1 Aan de directeur van de Directie Financiën & Control Defensiestaf, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 4, tot zijn werkterrein behoren.

 • 2 Aan de directeur van de Directie Plannen, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 6, tot zijn werkterrein behoren.

 • 3 Aan de directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 7, tot zijn werkterrein behoren.

 • 4 Aan de directeur van de Directie Operaties, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 8, tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 3. Het Commando Zeestrijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Aan de Commandant Zeestrijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 14 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 4. Het Commando Landstrijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Aan de Commandant Landstrijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 15 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 5. Het Commando Luchtstrijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Aan de Commandant Luchtstrijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 16 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 6. Uitsluiting

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

 • 1 De verlening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 tot en met 5, is niet van toepassing op:

  de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;

  stukken bestemd voor de Nationale Ombudsman;

  voordrachten voor onderscheidingen.

 • 2 De verlening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 tot en met 5 is niet van toepassing op beslissingen en stukken over onderwerpen met een principieel beleidsmatig of een mogelijk gevoelig karakter.

Artikel 7. Intrekking

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Ingetrokken wordt het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit dienstonderdeel Defensiestaf 2007 (S2008007661 en BS2010030748).

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van publicatie van dit besluit en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensiestaf 2013.

De Commandant der Strijdkrachten

T.A. Middendorp

Generaal

Naar boven