Mandaat CBR

[Regeling vervallen per 09-02-2021.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 07-02-2014 t/m 08-02-2021

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR),

gelet op de artikelen 4ae en 4af, 130 t/m 134a Wegenverkeerswet 1994, 101 t/m 104 Reglement rijbewijzen, 156a t/m 156aa Reglement rijbewijzen, artikel 5 Regeling wegvervoer goederen, de Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer, artikel 5, eerste lid, onder c, Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars in afvalstoffen, artikel 11, eerste lid, onder c, Besluit inzamelen afvalstoffen, het Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen, het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 en het Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013,

verleent hiermee mandaat aan en machtigt:

De stukken die op grond van dit mandaat worden afgedaan en ondertekend door een functionaris onder a., b., c., d., e. en f. bedoeld, worden gesteld op briefpapier van het CBR. Zij vermelden aan het slot: ‘De algemeen directeur van het CBR, namens deze,’ gevolgd door de handtekening, de naam van de betrokken functionaris en de functieaanduiding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen trekt het mandaat CBR van 1 januari 2013 (Stcrt. 2013/436) in.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 20 januari 2014

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

S.M. Zijderveld,

algemeen directeur

CBR.

R.A.L. Verstraeten,

financieel directeur

CBR.
Naar boven