Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 31-12-2017

Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij

De Minister voor Wonen en Rijksdienst mede namens de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de Regeling Agentschappen,

Besluit tot wijziging van

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

De tenaamstelling van het Agentschap komt te luiden: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Hiermee zal de eerdere tenaamstelling (De Werkmaatschappij) komen te vervallen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2014

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina