Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Woninginbraken zijn gekwalificeerd als high impact crime. Bij een woninginbraak is de aantasting van de persoonlijke levenssfeer zodanig dat dagvaarden en het vorderen van een gevangenisstraf geïndiceerd is.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-03-2015]

Inbraak respectievelijk insluiping in een woning gepleegd door één persoon met beperkte recidive.

Basiscasus/delict

Uitgangspunt (naast schadevergoeding)

Inbraak woning of bewoond verblijf

6 maanden gevangenisstraf

Insluiping woning of bewoond verblijf

5 maanden gevangenisstraf

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Verdachte in beginsel voorgeleiden, het instrument van justitiële voorwaarden gericht inzetten en elektronisch toezicht vorderen bij schorsing voorlopige hechtenis en vorderen bijzondere voorwaarden.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Georganiseerd verband/professioneel (slotentrekkers, bivakmutsen)

Bewoner(s) in de woning aanwezig*

Omvang schade (braakschade + (beoogde) waarde gestolene)

Onvervangbare goederen niet retour (bijv. dierbare sieraden of kunstwerken)

Kwetsbare slachtoffers (bijv. bij insluiping in een ziekenhuis of bejaardentehuis e.d.)

Meermalen recidive*

Strafverminderend onder andere:

First offender (- 2 maanden)

Poging en medeplichtigheid (- een derde) en voorbereiding (- de helft)

* Toelichting.

Bewoner(s) in de woning aanwezig

[Vervallen per 01-03-2015]

Woninginbraken vallen onder high impact crime. Een inbraak in een woning maakt een grote inbreuk op de privacy van mensen. Het vergroot de kans op confrontatie met de inbrekers en escalatie. Het gevoel van veiligheid wordt nog meer aangetast als de bewoners thuis zijn tijdens een inbraak, dat is meer bedreigend en heeft meer impact en dient daarom van invloed te zijn op de sanctie.

Meermalen recidive

[Vervallen per 01-03-2015]

In het basisdelict is 1 x recidive (+50%) verwerkt. Bij meermalen recidive wordt de straf met nog eens 25% verhoogd. Bij veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders met nog eens 50%, tenzij de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) wordt gevorderd.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.

Terug naar begin van de pagina