Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, inzake qat

Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, inzake qat

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op alle verboden handelingen met betrekking tot de softdrug qat en is alleen van toepassing op meerderjarigen. Uitgegaan wordt van het gezamenlijk gewicht van de stengel en blaadjes, omdat beide kunnen worden gekauwd.

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van een verboden handeling met betrekking tot qat, door een first offender.

Aanwezig hebben, handel, vervoer, in- en uitvoer van qat

Uitgangspunt

(onttrekking aan het verkeer + )

Toelichting

1 bundel (ca. 200 gram)

(is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art. 11, lid 7 Opiumwet)

Onttrekking aan het verkeer

Bij bezit wordt in beginsel niet strafrechtelijk opgetreden, tenzij het gebruik overlast veroorzaakt.

0,2 – 10 kilogram (kg)

geldboete € 500 – 1.000 of

taakstraf 20 – 40 uur

 

10 – 20 kg

taakstraf 40 – 90 uur

 

20 – 50 kg

gevangenisstraf 6 – 14 weken

 

50 – 100 kg

gevangenisstraf 14 weken – 4 maanden

 

100 – 200 kg

gevangenisstraf 4 – 6 maanden

 

200 – 500 kg

gevangenisstraf 6 – 8 maanden

 

500 – 1.000 kg

gevangenisstraf 8 – 10 maanden

 

> 1.000 kg

GS > 10 maanden

Maatwerk

Bijzonderheden

– Bij first offenders kan een deels voorwaardelijke straf geïndiceerd zijn om recidive te voorkomen.

– Ontneming: genoten voordeel kan worden ontnomen in een afzonderlijke ontnemingsprocedure en heeft sec geen invloed op de te stellen strafeis.

Strafverzwarend onder andere:

Beroeps- of bedrijfsmatig verhandelen, vervoeren etc. (art. 11, lid 3 Opiumwet)

Ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen

Recidive

Terug naar begin van de pagina