Richtlijn voor strafvordering straatroof

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering straatroof

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-03-2015]

Beroving burgerslachtoffer (van geld, telefoon, scooter e.d.) door een first offender, alleen gepleegd zonder gebruik of vertoon van wapen. Hierin is verdisconteerd een basis van licht geweld (duwen, losrukken of wegrukken, versperren van de weg) en/of mondelinge bedreiging.

Basiscasus/delict

Uitgangspunt

 

6 maanden gevangenisstraf

Fysiek geweld, pijn of licht letsel

9 maanden gevangenisstraf

Steekwapen of (imitatie)vuurwapen getoond/gedreigd, geen letsel

OF

Zwaar fysiek geweld

15 maanden gevangenisstraf

(het wapenbezit apart ten laste leggen!)

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Strafverzwarend onder andere:

Strafverminderend onder andere:

Medeplegen

Poging (- een derde)

Georganiseerd verband

Medeplichtigheid (- een derde)

Omvang schade en/of buit

 

Gebruik steek/schietwapen

 

Kwetsbaar slachtoffer

 

Zwaar(der) lichamelijk letsel / ernstige mishandeling

 

Hulpeloos achterlaten slachtoffer

 

Recidive*

 

Recidive

[Vervallen per 01-03-2015]

Bij recidive wordt de straf met 50% verhoogd. Bij meermalen recidive met 75% en bij veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders met 100%, tenzij de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) wordt gevorderd.

Minderjarigen.

[Vervallen per 01-03-2015]

Voor minderjarigen is de passage over minderjarigen in de richtlijn overvallen op woningen en bedrijven van overeenkomstige toepassing.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.

Terug naar begin van de pagina