Besluit vaststelling subsidieplafond subsidieverlening Subsidieregeling Ministerie [...] Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking SBOS)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-01-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 januari 2014, nr. DSO/MO-014/14, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking SBOS

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

R. Swartbol,

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking.

Terug naar begin van de pagina