Mandaatregeling Technologie Justid 2013

[Regeling vervallen per 15-08-2015.]
Geldend van 21-01-2014 t/m 14-08-2015

Regeling van de algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst voor de directeur Technologie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013 nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur Technologie ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Technologie Justid 2013).

De algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-08-2015]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling Justid 2013 aan de directeur Technologie van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Informatie, Technologie en Innovatie;

  • b. de teamleider Ontwikkeling.

Artikel 2

[Vervallen per 15-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 15-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Technologie Justid 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

J.J. Wiltvank

Terug naar begin van de pagina