Mandaatregeling Strategie en Middelen Justid 2013

[Regeling vervallen per 15-08-2015.]
Geldend van 21-01-2014 t/m 14-08-2015

Regeling van de directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Strategie en Middelen Justid 2013)

De directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-08-2015]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling Justid 2013 aan de directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Stafbureau Team I;

  • b. de manager Stafbureau Team II;

  • c. de manager beleid keteninformatisering;

  • d. de manager Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) en Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SPV);

  • e. de manager Projecten en Informatiemanagement.

Artikel 2

[Vervallen per 15-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 15-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Strategie en Middelen Justid 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

P.A.O. Josephus Jitta.

Terug naar begin van de pagina