Mandaatregeling Operatie Justid 2013

[Regeling vervallen per 29-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2016.]
Geldend van 11-03-2014 t/m 30-09-2016

Regeling van de directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Operatie Justid 2013)

De directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-03-2017]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling Justid 2013 aan de directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT);

  • b. de manager Jeugd en Veiligheidshuizen;

  • c. de manager Matching;

  • d. de manager Expertise & Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA);

  • e. de manager Justitiële Documentatie & Informatie Beheer (JD&IB).

Artikel 2

[Vervallen per 29-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 29-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Operatie Justid 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

I. Passchier.

Terug naar begin van de pagina