Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014

Geldend van 19-01-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 2

De ‘vernietigingslijst archiefstukken provinciale en interprovinciale organen 1989/1994’ (Staatscourant 1994, 110) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina