Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2014

Geldend van 29-12-2013 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 oktober 2013 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2014).

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 5, 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2014;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2014.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 30 oktober 2013

J.J. Atsma

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina