Vrijstellingsbesluit registratie verrichte PE-activiteiten

Geldend van 08-01-2014 t/m heden

Vrijstellingsbesluit registratie verrichte PE-activiteiten

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Nadere voorschriften permanente educatie;

Besluit als volgt:

Vrijstelling van artikel 4, eerste lid, van de Nadere voorschriften permanente educatie wordt verleend indien de accountant verplicht is opgave te doen van zijn PE-activiteiten aan zijn werkgever of de onderneming waaraan hij is verbonden. Vrijstelling geschiedt onder de voorwaarde dat de werkgever of de onderneming waaraan de accountant verbonden is opgave doet van de PE-activiteiten van de accountant aan de beroepsorganisatie volgens de Handleiding permanente-educatie-registratiesysteem upload-procedure.

De accountant blijft verantwoordelijk voor de juistheid van zijn PE-registratie.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Terug naar begin van de pagina