Besluit verplichtstellen kennistoets

[Regeling vervallen per 29-09-2015.]
Geldend van 08-01-2014 t/m 28-09-2015

Besluit verplichtstellen kennistoets

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 2a van de Nadere voorschriften permanente educatie;

Besluit als volgt:

[Vervallen per 29-09-2015]

Het is voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten verplicht in 2014 met goed gevolg een online kennistoets af te leggen.

Het bijgevoegde curriculum maakt onderdeel uit van dit besluit.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Curriculum Verplichte Permanente Educatie

[Vervallen per 29-09-2015]

Onderdeel: Kennistoets

[Vervallen per 29-09-2015]

Inleiding en verantwoording

[Vervallen per 29-09-2015]

Uit recente rapportages van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Raad voor Toezicht alsmede de signalen uit het beroep en van erkende opleidingsinstellingen, is geconcludeerd dat er sprake is van lacunes in de kennis die leden nodig hebben om controles conform de gestelde kwaliteitsnormen te verrichten.

Met het oog hierop heeft het Algemeen Bestuur van de NBA besloten een online kennistoets verplicht te stellen als onderdeel van de Permanente Educatie voor 2014. Deze kennistoets richt zich op de kennis van relevante regelgeving van toepassing op wettelijke en vrijwillige controles. De rapportages van de AFM en de Raad voor Toezicht zijn leidend bij het samenstellen van de kennistoets.

Om te voldoen aan de PE-verplichting moet de online kennistoets in 2014 succesvol worden afgerond.

Doelstelling

[Vervallen per 29-09-2015]

De deelnemer geeft door het succesvol afronden van de kennistoets blijk van up-to-date kennis van de Controlestandaarden (100–999) om goed en verantwoord controles te kunnen verrichten.

Doelgroep

[Vervallen per 29-09-2015]

Openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten.

Uitvoering

[Vervallen per 29-09-2015]

Randvoorwaarden

[Vervallen per 29-09-2015]

De NBA ontwikkelt de kennistoets en de bijbehorende cesuur in samenwerking met toetsontwikkelaars en een panel van deskundigen. De kennistoets omvat 40 gesloten vragen. De deelnemer dient de kennistoets in 2014 succesvol te hebben afgerond.

De kennistoets wordt online aangeboden met behulp van een Leer Management Systeem (LMS). De kennistoets wordt individueel en onder de eigen naam gemaakt. De deelnemer zal hiervoor aan het begin van de kennistoets een verklaring afleggen.

Opzet van de kennistoets

[Vervallen per 29-09-2015]

De kennistoets bestaat uit 40 gesloten vragen die geformuleerd zijn op begrips- en toepassingsniveau. De toetsdatabase bestaat uit 160 vragen. De kennistoets richt zich op de Standaarden 100–999 ‘Opdrachten tot controle van historische financiële informatie’.

Deelnemers mogen tijdens het invullen van de kennistoets gebruikmaken van relevante documentatie.

De NBA stelt een toetsprotocol op. Het toetsprotocol geeft richtlijnen voor de afname, beoordeling en archivering van de toetsen.

Aanbieden van de kennistoets

[Vervallen per 29-09-2015]

De kennistoets wordt door de NBA centraal aangeboden.

Erkende PE-instellingen kunnen een accreditatie aanvragen om de kennistoets af te nemen met behulp van de database zoals die door de NBA is ontwikkeld. In dat geval brengt de NBA een bedrag in rekening per afgenomen examen.

Daarnaast kan een erkende PE-instelling er ook voor kiezen de kennistoets zelf te ontwikkelen. Voordat een dergelijke organisatie wordt geaccrediteerd, zal de NBA onderzoeken of de inhoud en de kwaliteit van de kennistoets voldoet aan de eisen die de NBA daaraan stelt. De kosten van dit onderzoek worden in rekening gebracht bij de organisatie die de accreditatie aanvraagt.

In beide gevallen is de desbetreffende PE-instelling of organisatie gebonden aan het toets-protocol dat op verzoek wordt verstrekt.

Terug naar begin van de pagina