Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 30 oktober 2013, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014)

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2014 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O-fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Van

  0

  tot en met

  45.379

  88

  Vanaf

  45.380

  tot en met

  225.000

  136

  Vanaf

  225.001

  tot en met

  450.000

  169

  Vanaf

  450.001

  tot en met

  900.000

  230

  Vanaf

  900.001

  tot en met

  2.250.000

  396

  Vanaf

  2.250.001

  tot en met

  4.500.000

  623

  Vanaf

  4.500.001

  tot en met

  7.000.000

  822

  Vanaf

  7.000.001

  tot en met

  9.000.000

  984

  Vanaf

  9.000.001

  tot en met

  14.000.000

  1.218

  Vanaf

  14.000.001

  tot en met

  27.000.000

  1.677

  Vanaf

  27.000.001

  tot en met

  50.000.000

  1.973

  Vanaf

  50.000.001

  tot en met

  100.000.000

  2.267

  Vanaf

  100.000.001

  2.267

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2014 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2013, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2014 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Vanaf

  0

  tot en met

  45.379

  58

  Vanaf

  45.380

  tot en met

  225.000

  89

  Vanaf

  225.001

  tot en met

  450.000

  110

  Vanaf

  450.001

  tot en met

  900.000

  150

  Vanaf

  900.001

  tot en met

  2.250.000

  258

  Vanaf

  2.250.001

  tot en met

  4.500.000

  406

  Vanaf

  4.500.001

  tot en met

  7.000.000

  536

  Vanaf

  7.000.001

  tot en met

  9.000.000

  641

  Vanaf

  9.000.001

  tot en met

  14.000.000

  794

  Vanaf

  14.000.001

  tot en met

  27.000.000

  1093

  Vanaf

  27.000.001

  tot en met

  50.000.000

  1286

  Vanaf

  50.000.001

  tot en met

  100.000.000

  1774

  Vanaf

  100.000.001

  1774

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2014 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2013, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

Zoetermeer, 30 oktober 2013

J.J. Atsma

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina