Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 463556, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)

Artikel II

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van:

  • a. artikel I, onderdelen A, E, H, P en S, die in werking treden met ingang van 6 januari 2014, en

  • b. artikel II, eerste lid, dat in werking treedt op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, waarbij kan worden bepaald dat artikel II, eerste lid, terugwerkt tot een bij die regeling te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Terug naar begin van de pagina