Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 30 december 2013, nr. WJZ/13204604, tot instelling van het baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 6 van de Regeling agentschappen;

Besluiten:

Artikel 1

Er is een Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die ressorteert onder de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

  • 2 De tenaamstelling van het baten-lastenagentschap komt te luiden: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 30 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina