Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 18 december 2013 tot aanwijzing van Raad voor de rechtspraak als het orgaan dat het curatele- en bewindregister houdt en tot intrekking van het besluit curateleregister

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 december 2013, nr. 456539;

Gelet op artikel 391, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 december 2013, nr. W03.13.0442/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 december 2013, nr. 466217;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de vierentwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina