Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds

Geldend van 27-12-2013 t/m heden

Besluit van 12 december 2013 tot vaststelling van subsidieplafond 2014 voor de rondes in de regeling projectsubsidies publicaties van de Stichting Nederlands Letterenfonds

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op artikel 4, zesde lid, Algemeen reglement.

Het bestuur besluit:

Regeling projectsubsidies voor publicaties

Voor subsidies als bedoeld in artikel 2 jo artikel 9, eerste lid, van de Regeling projectsubsidies voor publicaties gelden in 2014 de volgende subsidieplafonds:

  • a. voor aanvragers die één dan wel twee literaire titels hebben gepubliceerd (startersronde): € 280.000,–;

  • b. voor aanvragers die minimaal drie literaire werken hebben gepubliceerd en nog geen vijf subsidies hebben ontvangen op basis van deze, of voorgangers van deze, regeling (oeuvrebouwers): € 990.000,–;

  • c. voor aanvragers die minimaal vijf subsidies hebben ontvangen op basis van deze, of voorgangers van deze, regeling (ervaren schrijvers): € 1.068.500,–.

In totaal € 2.337.500,–.

Namens het bestuur,

P. Steinz,

directeur

Terug naar begin van de pagina