Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

Geldend van 24-12-2013 t/m heden

Besluit van 12 december 2013 tot vaststelling van subsidieplafonds 2014 voor enkele deelregelingen van de Stichting Nederlands Letterenfonds (Subsidieplafonds geldend voor 2014)

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op artikel 4, zesde lid, Algemeen reglement.

Het bestuur besluit tot instelling van de volgende subsidieplafonds bij genoemde regeling:

Naam regeling

Plafond 2014 in euro’s

Regeling projectsubsidies voor publicaties

2.337.500

Biografieregeling Nederlands Letterenfonds

180.000

Regeling digitale literaire projecten

40.000

Regeling reiskosten buitenland

110.000

Regeling literaire projecten en manifestaties

247.650

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–20161

1.191.560

Herziene regeling projectwerkbeurzen voor literaire vertalers

1.724.745

1 inclusief indexatie.

Namens het bestuur,

P. Steinz

directeur

Terug naar begin van de pagina