Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, [...] en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. 461218, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel V

  • 4 In afwijking van het tweede en derde lid wordt voor een beroep, onderscheidenlijk hoger beroep, wegens niet tijdig beslissen het griffierecht geheven dat geldt op de dag waarop het beroepschrift, onderscheidenlijk hogerberoepschrift, wordt ontvangen.

  • 6 Het Besluit proceskosten bestuursrecht zoals dat luidde voor 1 januari 2014 blijft van toepassing op een voor die datum bekendgemaakte beslissing op een bezwaar of administratief beroep en op een voor die datum bekendgemaakte uitspraak van een bestuursrechter. In afwijking van de eerste volzin gelden de nieuwe bedragen indien:

    • a. de bestuursrechter na 31 december 2013 een beslissing op een bezwaar of op een administratief beroep vernietigt en een kostenvergoeding vaststelt die betrekking heeft op de behandeling van dat bezwaar of administratief beroep;

    • b. de bestuursrechter na 31 december 2013 een uitspraak van een bestuursrechter vernietigt en een kostenvergoeding vaststelt die betrekking heeft op een eerdere fase van de procedure.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s Gravenhage, 13 december 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina