Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014)

[Regeling vervallen per 24-04-2014.]
Geldend van 24-12-2013 t/m 23-04-2014

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 december 2013, MINBUZA-2013.341651 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 2.1 en 4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-04-2014]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1 en artikel 4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van activiteiten ter bevordering van de naleving van mensenrechten in het kader van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014 geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 24-04-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken en de

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen:

de Secretaris-Generaal,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina