Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 12 december 2013 nr. 460559 houdende de vaststelling van het legitimatiebewijs voor beëdigde tolken en vertalers (Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers 2014)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit:

Artikel 1

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt een legitimatiebewijs vast volgens het model en de specificaties als bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

  • 1 Het legitimatiebewijs bevat aan de voorzijde: de voorletters, tussenvoegsels, achternaam, een foto van de houder, het Wbtv-nummer waaronder de beëdigd tolk of vertaler is geregistreerd in het register en een datum waarop de geldigheid van het legitimatiepas vervalt.

  • 2 Het legitimatiebewijs bevat aan de achterzijde: de handtekening van de houder en het adres waarnaar de pas retour gezonden kan worden.

  • 3 Het legitimatiebewijs is uitgevoerd in de kleuren wit en paars en bevat aan de voorzijde het logo van de raad voor rechtsbijstand en van het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers.

Artikel 3

  • 1 Beëdigde tolken en vertalers die na inwerkingtreding van deze regeling worden ingeschreven in het register, ontvangen na overlegging van hun akte van beëdiging als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers van de raad voor rechtsbijstand een legitimatiebewijs als bedoeld in de deze regeling.

  • 2 Beëdigde tolken en vertalers die voor de dag van inwerkingtreding van deze regeling nog in het bezit zijn van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers, ontvangen van de raad voor rechtsbijstand een legitimatiebewijs als bedoeld in deze regeling.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling legitimatiebewijs beëdigde tolken en vertalers 2014.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina