Besluit aanwijzing personen toezicht naleving ex art. 1.5 Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2013, nr. HO&S/572464, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000,

Besluit:

Artikel 1

De personen, werkzaam bij Dienst Uitvoering Onderwijs, Uitvoering en Dienstverlening/Onderwijsvolgers/Juridische zaken en Handhaving, afdeling Handhaving en Inspectie uit Groningen, te belasten met het toezicht bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina