Beleidsregel Netting bij een activa en passiva overdracht op grond van artikel 3:159c Wft

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 21-12-2013 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 21-12-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina