Besluit sluiting overige zittingsplaatsen Noord-Nederland

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2013, nr. 457494, houdende toepassing van artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie (Besluit sluiting overige zittingsplaatsen Noord-Nederland)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

Gehoord de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder overige zittingsplaatsen: de zittingsplaatsen die op grond van artikel CVI van de Wet herziening gerechtelijke kaart zijn aangemerkt als zittingsplaatsen die krachtens artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie door de minister zijn aangewezen.

Artikel 2

De aanwijzing van de volgende overige zittingsplaatsen van de rechtbank Noord-Nederland wordt met ingang van 1 januari 2014 beëindigd:

Heerenveen

Sneek

Winschoten

Artikel 3

De aanwijzing van de volgende overige zittingsplaats van de rechtbank Noord-Nederland wordt met ingang van 1 april 2014 beëindigd:

Emmen

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 december 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina