Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring op grond van Deelreglement Filmactiviteiten, Deelreglement Suppletie en Deelreglement Distributie

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-12-2015.]
Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film van 20 november 2013 tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Deelreglement Filmactiviteiten, het Deelreglement Suppletie en het Deelreglement Distributie

De Directeur/ bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op artikel 7 van het Algemeen Reglement, artikel 4 van het Deelreglement Suppletie, artikel 18 lid 1 van het Deelreglement Distributie;

Besluit:

Artikel I

Voor subsidieverlening op grond van artikel 4 van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 7.750.000,– (zegge: zeven miljoen zevenhonderd en vijftig duizend euro).

Artikel II

Voor subsidieverlening op grond van artikel 18 lid 1 van het Deelreglement Distributie ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland geldt voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 300.000 euro (zegge: driehonderd duizend euro).

Artikel III

Voor subsidieverlening op grond van artikel 14 lid 2 van het Deelreglement Distributie ten behoeve van de internationale distributie geldt voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 150.000,– (zegge: honderdvijftig duizend euro).

Artikel IV

Voor subsidieverlening op grond van artikel 11 van het Deelreglement Filmactiviteiten ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival geldt voor het kalenderjaar 2014 een subsidieplafond van maximaal € 275.000,– (zegge: tweehonderd en vijfenzeventig duizend euro).

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

D. Boonekamp,

Directeur/bestuurder

, Nederlands Fonds voor de Film.
Terug naar begin van de pagina